№1. Два рівні володіння мовою. Мовлення правильне й комунікативно доцільне

Українська літературна мова: • культурне надбання нації, • форма національної мови, • відшліфована майстрами слова, • унормована (кодифікована), • зафіксована у словниках, граматиках, правописі. ...

№2. Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення

Мовна норма - це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і сприймаються носіями мови як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови і суспільства. Ознаки мовної норми • дотримання усталених, загальноприйнятих правил ...

№3. Стилістичні засоби фонетики. Загальна характеристика звукового складу

Фонетика • звукова система мови, • артикуляційні й акустичні особливості звуків, • закономірності їх сполучуваності у мовному потоці та зміни, які виникають у результаті сполучуваності звуків, словозміни, формотворення та словотворення. . ...

№4. Стилістична роль відтворення звуків у художній текстах

Стилістичні засоби фонетики • алітерація • асонанс • звукова анафора • звукова епіфора • рима • звуковідтворення • звуконаслідування Символічне значення звуків [О] — радість, відвага, сила духу. [А] — голосіння, голосний крик, радість, страх, білий колір. ...

№5. Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів

Евфонічність - уникання складного для вимови нагромадження звуків. О мово вкраїнська! Хто любить її, Той любить мою Україну. (В.Сосюра) Увага! У- в не чергуються у словах, що вживають тільки з початковими у-в враження – ураження, впливати – упливати, вдача – удача, але Вкраїна - Україна ...

№6. Наголос. Вимова голосних звуків. Норми вимови

Наголос. Вимова голосних звуків. Норми вимови Наголос - спосіб вимови слова, важливий засіб створення його цілісної єдності. - завжди падає на голосний звук посиленням голосу при артикуляції мовних органів. ...

№7. Вимова голосних та приголосних звуків. Асиміляція

Вимова голосних та приголосних звуків. Асиміляція Асиміляція - уподібнення звуків у потоці мовлення за певним ознаками: – дзвінкістю/глухістю, – м’якістю, – за місцем та способом творення. ...

№8. Вимова голосних та приголосних звуків

Вимова голосних та приголосних звуків Асиміляція – процес впливу наступного приголосного на попередній, відмінний від нього звучанням. Зверніть увагу! На письмі асиміляція не закріпилася. ...

№9. Позначення на письмі голосних та приголосних звуків

Позначення на письмі голосних та приголосних звуків Графіка - розділ мовознавства, який вивчає сукупність умовних знаків для передачі на письмі усного мовлення - система співвідношення між буквами і звуками ...

№10. Вимова голосних та приголосних звуків. Норми вимови

Вимова голосних та приголосних звуків. Норми вимови 1. Визначте, у якому рядку підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах  хибний, хвалько, схопити, мох  фужер, левкой, марафон, симфонія  просьба, сім'я, прихильність, сяйво ...

№11. Складні випадки правопису знака м’якшення

Складні випадки правопису знака м’якшення Ь – знак м’якшення пишемо • після д, т, з, с, дз, ц, л, н на позначення м'яких приголосних у кінці слова та складу - Де Ти З’їСи Ці ЛиНи? - ДЗиНь. ...

№12. Складні випадки правопису знака м’якшення

Складні випадки правопису знака м’якшення Зверніть увагу! • -нч-, -нш-, н-ж, -нщ- без Ь інжир, кінчик, денщик, дзеленчати, цвірінчати, меншість але женьшень, Маньчжурія, тянь-шанський ...

№13. Складні випадки правопису апострофа

Складні випадки правопису апострофа Апостроф - надрядковий графічний знак, що не означає жодного звука, а вживається для передачі на письмі твердих приголосних перед наступними йотованими голосними я,ю,є,ї, що позначають 2 звуки ...

№14. Складні випадки правопису апострофа в словах іншомовного походження

Складні випадки правопису апострофа в словах іншомовного походження Буквосполучення ЙО, ЬО після р у кінці складу інтер’єр, бар’єр, кар’єра, Фур’є • після префіксів, що закінчуються на приголосний ад’ютант, кон’юнктура, ін’єкція ...

№15. Складні випадки правопису великої букви

Складні випадки правопису великої букви Пишемо велику букви • перше слово, яким починається текст; • слово після . ! ? • перше слово кожного рядка у віршах; • при звертаннях; • слово, що йде після вигуку, якщо він стоїть на початку речення; • у ремарках. ...

№16. Складні випадки правопису великої букви

Складні випадки правопису великої букви Пишемо велику букву у власних назвах: • у назвах художніх творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам’яток тощо повість “Тіні забутих предків”, опера “Запорожець за Дунаєм”, картина “Суперниці”, журнал “Всесвіт” ...

№17. Складні випадки правопису великої букви

Зверніть увагу! • Володимир Великий • Карл Дванадцятий прикметники у складі • Данило Галицький особових назв людей • печиво “Цукрове” назва виробів ...

№18. Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними

Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними Ненаголошені, що не перевіряються наголосом Пишемо [е] • якщо при змінюванні сумнівний звук випадає травень – травня вітер – вітру палець - пальця ...

№19. Складні випадки правопису слів із подвоєнням та подовженням приголосних

Складні випадки правопису слів із подвоєнням та подовженням приголосних Подвоєння приголосних • збіг однакових приголосних на межі морфем. віддзьобувати, ввечері, наддунайський, піддашок, ззовні годинник , охоронний, вітамінний розрісся, пронісся, трясся ...

№20. Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних

Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних ...

№21. Чергування голосних звуків. 1 частина

Чергування голосних звуків. 1 частина - зміни у звуковому складі при словозміні. несу – ніс [е] [і] мого – мій [е] [і] щока – щоці [к] [ц’] ...

№22. Чергування голосних звуків. 2 частина

Чергування голосних звуків. 2 частина Чергування [о] з [е] після ж,ч,ш та й Пишемо е • перед м’якими приголосними вечеря, боєць, ніженька, честь • перед складом з голосним [и] пшениця, щетина • перед шиплячими діжечка ...

№23. Чергування приголосних звуків. 1 частина

Чергування приголосних звуків. 1 частина • г — з — ж нога — нозі — ніжка • к — ц — ч рука — руці — ручка • х — с — ш вухо — у вусі — вушко ...

№24. Чергування приголосних звуків. 2 частина

Чергування приголосних звуків. 2 частина г, ж, з -жч(ий) е + -ш- = с -щ(ий) е дорогий – дорожчий дужий – дужчий вузький – вужчий легкий – легший високий - вищий ...

№25. Чергування приголосних звуків. 3 частина

Чергування приголосних звуків. 3 частина Зверніть увагу! б бл любити – люблю п пл топити – топлю в + [л'] = вл ловити – ловлю м мл ломити – ломлю ф фл графити - графлю ...

№26. Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження Написання и, і, ї Пишемо и • у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж (дж), р, перед наступним приголосним Де Ти З’їСи ЦюЧаШу ЖиРу? правило “дев’ятки” ...

№27. Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження Зверніть увагу! Спаніель, куртьє, круп’є, діелектрик, поліетилен, дієз, карієс, кортьєра, віньєтк ...

№28. Стилістично нейтральна, емоційно й експресивно забарвлена лексика

Слово і його лексичне значення. Стилістично нейтральна, емоційно й експресивно забарвлена лексика. Лексикологія - - розділ мовознавства, що вивчає слово як основну одиницю мови і лексику – словниковий склад мови. ...

№29. Специфічно побутова лексика, професійно виробнича, наукова і ділова лексика

Специфічно побутова лексика, професійно виробнича, наукова і ділова лексика Лексика • споконвічна і запозичена • загальновживана і професійна • нейтральна і специфічно забарвлена • активна і пасивна • нова і застаріла тощо ...

№30. Просторічні, діалектні слова, їхні стилістичні функції

Просторічні, діалектні слова, їхні стилістичні функції Просторічна лесика • слова нелітературні (уживані без дотримання лексичних, граматичних, орфоепічних норм) сюдою-тудою, ма’, мо’, тепера, тра, тута, соша, невдобно ...

№31. Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції

Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції Історизми • поняття, пов’язані зі старими суспільними формаціями дворянин, панщина, жовтеня • назви зниклих міст, сіл, річок, держав тощо Тмутаракань, Почайна, варяги ...

№32. Запозичені слова, їхні стилістичні функції

Запозичені слова, їхні стилістичні функції Визначте рядок, у якому усі слова запозичені  фортепіано, арфа, сопілка  політика, техніка, граматика  спорт, гра, хокей  цирк, театр, вистава  блуза, сорочка, льон ...

№33. Лексико-стилістичні синоніми, їхні види

Лексико-стилістичні синоніми, їхні види Синоніми - слова, які мають близьке чи однакове лексичне значення, але різний звуковий склад. Група синонімів – синонімічний ряд ...

№34. Контекстуальні синоніми, перифрази, переносне значення слів

Контекстуальні синоніми, перифрази, переносне значення слів Перифраз • Шевченків край, Тарасова земля – Черкащина • льодовий континент – Антарктида • азбука доріг – дорожні знаки • білі комірці – клерки, працівники офісу • ...

№35. Тропи. Порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха

Тропи. Порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха Багатозначність (полісемія) - наявність у слова кількох різних значень, пов’язаних між собою певними відношеннями. Сонце – 7 значень ...

№36. Тропи. Персоніфікація, гіпербола, алегорія

Тропи Персоніфікація, гіпербола, алегорія Персоніфікація - окремий вид уособлення, коли предметам, явищам, абстрактним поняттям надаються властивості людини. Лімузин розтулив чорні губи своїх дверцят і виплюнув сіру купу людей у довгих шинелях. П.Загребельний ...

№37. Антоніми

Антоніми Антоніми - це слова з протилежним значенням. працьовитий – лінивий, розвиватися - занепадати, угорі – внизу, так – ні, з - без ...

№38. Пароніми. Омоніми

Пароніми. Омоніми Пароніми - слова, подібні між собою за звучанням і написанням, але різні за значенням. • переважно однокореневі • одна частина мови ...

№39. Основні групи фразеологізмів

Основні групи фразеологізмів Фразеологія - розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми – стійкі сполучення слів. - сукупність усіх фразеологізмів ...

№40. Основні групи фразеологізмів

Основні групи фразеологізмів ...

№41. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Визначте, яке значення має фразеологізм у реченні Такому справи усі з руки, робота найважча люба  зручно, доцільно важко  неважкий, нескладний, під силу будь-кому  від кого-небудь, з чогось боку ...

№42. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів “Морські” фразеологізми • Бути в спокійній воді • Спускати човен на воду • Без керма і без вітрил • Старий човен • Морський вовк • Напнути вітрила ...

№43. Стилістичне забарвлення значущих частин слова

Стилістичне забарвлення значущих частин слова Словотвір - активний процес збагачення словникового складу мови на основі її внутрішніх ресурсів. Основна одиниця – морфема ¬ ͡ ˄ □ ...

№44. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів Стилістична синоніміка морфем Експресивне забарвлення • значенням здрібнілості пучечок, біленький, ріднесенький, тонісінький • значення збільшеності й згрубілості вовчище ...

№45. Стилістична синоніміка морфем

Стилістична синоніміка морфем Визначте слова, які мають емоційно експресивне забарвлення  керівник  бідняга  харків’янин  замазура ...

№46. Основні орфограми в коренях слів

Основні орфограми в коренях слів Визначте слова, у яких пишемо и  пряд..во  скр..піти  кр..шити  дзв..ніти  зас..нати ...

№47. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах Запам’ятайте! преамбула, превалювати, превентивний, презентабельний, прецедент пріор, пріоритет, префікс ...

№48. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах Зверніть увагу! віддати – одібрати, віддати - оддати підійти – підігнати обілляти межиріччя – межигір’я ...

№49. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах Визначте рядок, у якому в обох словосполученнях пишемо і  палаюч.. вогнища, виглядаюч.. у вікно  дрейфуюч.. на крижині, балакуч.. дівчата  плакуч.. верби, срибаюч.. через прірву ...

№50. Словотворчі норми – правильне творення слів

Словотворчі норми – правильне творення слів Визначте правильні словосполучення у рядку  нове кашне, давнє амплуа,  рожеве фламінго, велике кенгуру,  ґречний аташе, смачний салямі  елегантний маестро, білий кашпо  свіжий сулугуні, цікаве кабукі ...

Урок

Українська мова

Клас

10

Вiдео

50