№1. Українська література як новий етап в історії національної культури

Провідною ідеєю літератури стає гуманізм, а носієм і виразником цієї ідеї – людина з її радощами, надіями, стражданнями, невдачами, перемогами. Ця ідея включає в себе цілу гаму проблем ...

№2. Основні стильові напрями початку 20 ст.

МОДЕРНІЗМ (від фр. moderne – сучасний, найновіший) – загальна назва літературних напрямів к. ХІХ – ХХ ст., з притаманними їм експериментаторством та антиреалістичністю. На перше місце ставилася творча інтуїція, втаємничення у сутність буття, що лежить поза межами свідомості. ...

№3. Розстріляне відродження

Розстріляне відродження – це літературномистецьке покоління 20-х – початку 30-х років в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру, і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Термін вперше запропонував літературознавець Юрій Лавріненко. ...

№4. Павло Тичина. Трагізм життєвої і творчої долі

ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ ТИЧИНА (1891–1967) 27 січня народився у селі Піски на Чернігівщині у родині сільського дяка. 1900–1907 – навчався в Чернігівському духовному училищі. 1906 – перші проби пера («Сине небо закрилося…»). 1907–1913 – навчався в Чернігівській духовній семінарії. 1911 – «Ви знаєте, як липа шелестить...» ...

№5. Ідейно-художній аналіз поезій Павла Тичини

Літературознавець Ю. Лавріненко назвав творчу манеру письма Павла Тичини кларнетизмом, розуміючи його як «український варіант міжнародного символізму, всесвітнього космічного ліризму, а потім і як власного синтезу поетичного стилю».

№6. Поет-футурист Михайль Семенко – «трагічна та виразна постать»

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО (1892–1937) 31 грудня – народився в с. Кибинці Миргородського повіту Полтавської губернії у родині Марії Степанівни (письменниця Марія Проскурівна) і Василя Леонтійовича (волосний писар). У родині було семеро дітей. У чорити роки вивчився читати й писати. ...

№7. Київські «неокласики». Микола Зеров

Неокла́сики – художня школа українських поетів, зорієнтованих на античну класику, на продовження гуманістичних традицій європейської поезії нового часу. Позиціонували себе як естетів. Крім художньої творчості, члени групи були також активними літературними критиками та теоретиками українського модернізму. ...

№8. Київські «неоксласики». Максим Рильський

МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ РИЛЬСЬКИЙ (1895 – 1964) український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець, академік АН України. Народився 19 березня 1895 р. в Києві у сім’ї дворянина-інтелігента Тадея Рильського. Мати, Меланія Федорівна, була простою селянкою з села Романівки, що на Житомирщині. ...

№9. Життєвий і творчий шлях Євгена Плужника

Життєвий і творчий шлях ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА В украïнську поезiю середини 1920-х рокiв Євген Плужник увiйшов як спiвець гуманiзму. Його поезiï сповненi трагiчного звучання: проповiдям класовоï ненавистi й безжальному братовбивству вiн протиставляє iдею абсолютноï цiнностi людського життя, протест проти бездумноï революцiйноï жорстокостi. ...

№10. Українська проза 20–30-х років ХХ століття.

Українська проза 20–30-х років ХХ століття Трагічним подіям в Україні 20–30-х рр. співзвучна драматична доля її літератури, яка піднялася на захист гуманістичних цінностей. Україна й національне письменство були точкою перетину загальних конфліктів і закономірностей доби. Цю тенденцію виразно змоделювали вітчизняні прозаїки. ...

№11. Життєвий шлях Миколи Хвильового. Тематичне і стильове розмаїття прози

Життєвий шлях Миколи Хвильового. Тематичне і стильове розмаїття прози ...

№12. Проблема внутрішньої роздвоєності людини у новелі

Проблема внутрішньої роздвоєності людини у новелі М. Хвильового «Я (Романтика)» М. Хвильовий – митець, новатор започаткував неоромантичну течію психологічного письма в українській літературі. Особливістю більшості новел письменника стало те, що сюжет у них відіграє не головну, а допоміжну роль, тому він часто розмитий, фрагментарний. ...

№13. Григорій Косинка. Трагічна доля митця

ГРИГОРІЙ КОСИНКА. ТРАГІЧНА ДОЛЯ МИТЦЯ Григорій Михайлович Стрілець народився 29 листопада 1899 року в с. Щербанівка Обухівського р-ну на Київщині в сім’ї зубожілих селян. Постійні нестатки змушували і дорослих і малих працювати в наймах. «Краснянська школа – мій перший університет», – згадував письменник. ...

№14. Імпресіоністична настроєвість новели Г. Косинки «В житах»

Імпресіоністична настроєвість новели Г. Косинки «В житах» У другій книжці новел Г. Косинки «В житах» (1926) можна виділити три драми. Перша – драма найбіднішого селянства, яке стало свідком революції та братовбивчої війни, а волі так і не одержало. Друга – гостро драматичний конфлікт героя з дійсністю. ...

№15. Юрій Яновський. Творча біографія митця

Юрій Яновський. Творча біографія митця Юрій Іванович Яновський народився 27 серпня 1902 р. в с. Майєровому (Кіровоградщина) у заможній селянській родині. Навчався в Нечаївській церковнопарафіяльній школі. З 1911 – у Єлизаветградському реальному училищі, яке закінчив із золотою медаллю. ...

№16. Роман у новелах «Вершники» Юрія Яновського. Жанрові особливості

Роман у новелах «Вершники» Юрія Яновського. Жанрові особливості. Проблематика. Образи Символіка назви роману Вершники – це люди на конях. Кіннотниками можна вважати лише братів Половців. Чубенко, Мусій Половець, листоноша – це вершителі, які стали на бій за щасливе життя ...

№17. Валер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози

Валер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози Валер’ян Підмогильний – найяскравіший представник інтелектуально-психологічної прози 20–30-х рр. ХХ ст., вихований у дусі національної та європейської класики, схильний до філософського осягнення світу й людини. ...

№18. Валер’ян Підмогильний Роман «Місто»

Валер’ян Підмогильний Роман «Місто» Жанр твору – модерний урбаністичний, інтелектуальний, філософський (екзистенційний), соціально-психологічний роман. Тема – відтворення драматичної історії душі головного персонажа Степана Радченка – молодої людини маргінального типу, що не почуває себе певно ні ...

№19. Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста

Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста Остап Вишня – відомий український гуморист і сатирик, «майстер сміху», який ніколи не мав ніяких державних нагород і відзнак, але був по-справжньому народним митцем. Тематика його творів завжди була пов’язана зі злободенними проблемами свого народу, України, які його тривожили понад усе. ...

№20. Усмішки Остапа Вишні

Усмішки Остапа Вишні Почуття гумору – одна із провідних рис характеру українців. Гумористична, сатирично-викривальна традиція дуже потужні і в українському фольклорі, і в українській літературі (твори С. Руданського, Л. Глібова, І. Нечуя-Левицького, І. Карпенка-Карого та інших). Гумор – це щит душі людини від розпачу і меч до всього ворожого ...

№21. Розвиток національного театру (Харківський театр ім. І.Франка)

Розвиток національного театру (Харківський театр ім. І.Франка, «Березіль» Леся Курбаса) У другому десятилітті ХХ століття відбувся активний процес формування української національної інтелігенції – і наукової, і мистецької. Український театр завжди був важливим чинником національнокультурного будівництва. Після революції 1917 року всі театри опинилися під пильним наглядом більшовицької влади ...

№22. Микола Куліш. Тернистий шлях митця

Микола Куліш. Тернистий шлях митця Народився 6 грудня 1892 року в с.Чаплинка Херсонської губернії у бідній селянській родині. Батько наймитував, мати розмальовувала хати. З 1905 року навчався в Олешківському (тепер Цюрупинськ Херсонської обл.) міському восьмикласному училищі. 1908 – вступає до Олешківської прогімназії, яку закінчує екстерном. ...

№23. Сатирична комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло»

Сатирична комедія Миколи Куліша «Мина Мазайло» Літературний рід: драма. Жанр: сатирична комедія, трагікомедія. Тема: зображення міщанства й процесу українізації. Ідея: викриття суспільних антиукраїнських явищ, національної упередженості й зверхності (великодержавного шовінізму) ...

№24. Література в Західній Україні (до 1939 р.)

Література в Західній Україні (до 1939 р.) Для літератури Західної України (до 1939 р.) характерні:  автономність;  відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам. Історичні умови • за підтримки Антанти у 1939 р. ...

№25. Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість

Богдан-Ігор Антонич. Життя і творчість Український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець. Через офіційну заборону знаний лише з середини 60-х. Народився 5 жовтня 1909 р. в с. Новиці Горлицького повіту на Лемківщині в родині священика Василя Кота. Початкову освіту хворобливий хлопець здобував вдома під наглядом приватної вчительки. ...

№26. Ідейно-художній аналіз поезій Богдана-Ігоря Антонича

Ідейно-художній аналіз поезій Богдана-Ігоря Антонича За влучним висловом Д. Павличка: «У сонцехвальній поезії Антонича ми відчуваємо й українську літературну традицію, і рівняння поета на світові досягнення в мистецтві…, яке назвали мистецтвом біологізму». Поетичний почерк митця настільки неповторний і оригінальний, що порівнювати його з іншими поетами – неприпустимо. Одним із його літературних учителів був родоначальник нової американської поезії Уолт Уїтмен: ...

№27. Осип Турянський. Поема у прозі «Поза межами болю»

Осип Турянський. Поема у прозі «Поза межами болю» Народився 22 лютого 1880 р. в с. Оглядів Радехівського району на Львівщині в багатодітній селянській сім’ї. Навчався у Львівській українській гімназії, пізніше – на філософському факультеті Віденського університету, де захистив докторську дисертацію. ...

№28. Еміграційна література «Празька поетична школа» та її представники

Еміграційна література «Празька поетична школа» та її представники Еміграційна література (література української діаспори) – твори, написані українськими письменниками в еміграції, які з економічних, релігійних та інших причин виїхали з України на постійне або тривале проживання за кордон. Але насамперед через численні політичні репресії на території України у XX ст., коли єдиним офіційним стилем мистецтва в СРСР було проголошено соцреалізм ...

№29. Євген Маланюк. Життєвий шлях митця

Євген Маланюк. Життєвий шлях митця Євген Маланюк – український поет, культуролог, літературний критик; одна з найяскравіших і найталановитіших постатей вітчизняної літератури ХХ ст. На тлі поетів радянської доби його творчість вирізняється широтою таланту, розкріпаченістю думок, вільною реалізацією задумів, прямим проголошенням національних ідеалів ...

№30. Творчість Євгена Маланюка. («Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..»)

Творчість Євгена Маланюка. («Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..») Цикл поезій «Під чужим небом»» (1920) композиційно складається з п’яти частин, об’єднаних однією темою – тугою ліричного героя на чужині за рідним краєм, охопленого екзистенційним почуттям самотності. Жанр: громадянська лірика. ...

№31. Творчість Олега Ольжича і Олени Теліги

Творчість Олега Ольжича і Олени Теліги Дороги представників «Празької школи» часто перетиналися, а надто Олени Теліги та Олега Ольжича. Обоє свідомо офірували свій талант, свою долю справі визволення України. ...

№32. Проза української еміграції (Улас Самчук, Тодось Осьмачка)

Проза української еміграції (Улас Самчук, Тодось Осьмачка, Докія Гуменна, Наталена Королева) Українська емігрантська проза – це взірець національного реалізму на противагу реалізму соціалістичному. Вона розмаїта індивідуальними стильовими ознаками та проблематикою, що об’єднує твори митців: ...

№33. Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості

Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості Іван Багряний – митець широкого обдарування, визначний український письменник, публіцист, захисник прав людини, відомий громадський і політичний діяч, художник, лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка. Він залишив велику і багатогранну спадщину: романи і повісті, поеми і вірші, кіносценарії і п’єси, викривальні памфлети і пафосні статті. ...

№34. «Тигролови» Івана Багряного. Жанрові особливості. Проблематика

«Тигролови» Івана Багряного. Жанрові особливості. Проблематика За жанром цей роман тяжіє до пригодницького: подорожі, незабутні враження, небезпека від зіткнення з дикою природою, втечі, погоні, двобої, романтичне кохання – все це постає яскраво і зримо, захоплююче. Не вигадкою є і лови тигрів та ставлення до цих страшних звірів українців-переселенців ...

№35. Український літературний процес 40–50-х років ХХ століття

Український літературний процес 40–50-х років ХХ століття Початок війни, необхідність боротися із загарбниками – усе це згуртувало національні сили, піднесло патріотичний дух. 109 митців слова воювали на фронті: частина з них пішли добровольцями; дехто воював у партизанських загонах, ...

№36. Олександр Довженко. Життєвий і творчий шлях. Новаторські пошуки

Олександр Довженко. Життєвий і творчий шлях. Новаторські пошуки Народився 10 вересня 1894 р. в містечку Сосниця на Чернігівщині. 1903 – малого Сашка віддають до Сосницької чотирикласної парафіяльної школи. Захоплюється читанням. 1907 – зарахований до Сосницького міського чотирикласного училища. ...

№37. Кіноповість «Зачарована Десна» Олександра Довженка

Кіноповість «Зачарована Десна» Олександра Довженка Кіноповість «Зачарована Десна» (1956) – шедевр автобіографічної прози, народилася з письменницьких спогадів, викликаних «довгою розлукою з землею батьків», бажанням «усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел», з туги за рідним краєм». Жанр: автобіографічне кінооповідання. ...

№38. Олександр Довженко «Україна в огні»

Олександр Довженко «Україна в огні» «Україна в огні» – один із найсильніших, найбільш вражаючих творів української літератури про трагедію народу в роки Другої світової війни та й упродовж усієї своєї історії. Саме Україна прийняла на себе перші удари загарбників; найстрашніші і найбільші битви відбувалися на її полях, і вся вона палала у вогні та стражданнях. Жанр: кіноповість ...

№39. Явище «шістдесятництва». Нью-Йоркська група письменників

Явище «шістдесятництва». Нью-Йоркська група письменників Шістдесятництво – соціокультурний (літературно-мистецький, громадсько-політичний, світоглядно-філософський) рух опору підрадянської України, започаткований у 60-х рр. ХХ століття. ...

№40. Поети-шістдесятники. Ідейно-стильове-розмаїття

Поети-шістдесятники. Ідейно-стильове-розмаїття. Тематична і формотворча новизна У 60-і рр. на кін української поезії виходять такі майстри слова, як Л. Костенко, В. Симоненко, В. Стус, І. Драч, Б. Олійник, І. Калинець, М. Вінграновський, Д. Павличко. Ця когорта обдарованої молоді розширила проблемно-тематичні обшири української поезії: від традиційних: • ...

№41. Василь Симоненко. Творча біографія митця

Василь Симоненко. Творча біографія митця 8 січня 1935 – народився Василь Андрійович Симоненко в с. Біївці Лубенського р-ну на Полтавщині. Ріс без батька, мати працювала в колгоспі. 1942–1952 – навчався в школі, яку закінчив із золотою медаллю. 1952 – вступив на факультет журналістики Київського університету імені Т. Шевченка, який закінчив у 1957 році. ...

№42. Лірика Василя Симоненка

Лірика Василя Симоненка В. Симоненко – поет прекрасної, але трагічної долі. Він прагнув сказати правду про свій час і про себе, розвінчати добу сталінського культу, відродити загальнолюдські моральні й духовні цінності. Його творчість була теплим подихом вітру після крижаної зими, першою ластівкою, що, на жаль, не принесла з собою весни. ...

№43. Дмитро Павличко. Життєвий і творчий шлях

Видатний український поет, критик, літературознавець, перекладач, публіцист народився 28 вересня 1929 р. в с. Стопчатові на Івано-Франківщині в багатодітній родині. Доля судилася поетові така, як і всім українцям: нужда, тяжка праця, бідненька освіта – такий шлях і слався сину лісоруба. Кпини та знущання за рідну мову, за босі ноги… ...

№44. Іван Драч. Життєвий і творчий шлях

Іван Драч. Життєвий і творчий шлях «Люблю повертати людину очима до сонця. Спочатку поболюють очі, зате як поліпшується зір! Світ стає дорожчим, ріднішим, відчутнішим. Люблю повертати очима до сонця мистецтва», – писав Іван Драч. Він був найбільшим революціонером слова з-посеред шістдесятників, як його називали, «вічний єретик», поет, ...

№45. Микола Вінграновський – поет, прозаїк, кіномитець

Микола Вінграновський – поет, прозаїк, кіномитець Народився 7 листопада 1936 року в м. Первомайську на Миколаївщині, куди батьки в час розкуркулення переїхали із с. Кумарі. У Кумарях Миколка пережив роки німецько-румунської окупації. Кумарівська початкова школа тоді працювала нерегулярно ...

№46. Ліна Костенко. Життєвий шлях

Ліна Костенко. Життєвий шлях Яскрава представниця шістдесятництва, його предтеча, талановита, прониклива, горда, принципова, наділена пророчим даром, максималіст від природи, жива совість епохи, справжня українка народилася 19 березня 1930 р. у м. Ржищеві на Київщині. ...

№47. Особливості індивідуального стилю Ліни Костенко. Аналіз поезій

Особливості індивідуального стилю Ліни Костенко. Ідейно-художній аналіз поезій Незбагненна сила поетичного слова… Ніжне й гнівнообурливе, пристрасне й розчулене, воно обережно торкається найпотаємніших струн у наших серцях, викликаючи мелодії радості, смутку, любові, надії. У кожного з поетів свій неповторний голос, своє особливе бачення світу ...

№48. Історичний роман у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Поети-шістдесятники. Ідейно-стильове-розмаїття. Тематична і формотворча новизна У 60-і рр. на кін української поезії виходять такі майстри слова, як Л. Костенко, В. Симоненко, В. Стус, І. Драч, Б. Олійник, І. Калинець, М. Вінграновський, Д. Павличко. Ця когорта обдарованої молоді розширила проблемно-тематичні обшири української поезії: від традиційних: • ...

№49. Василь Стус – символ незламного духу

Василь Стус – символ незламного духу Василь Стус – великий українець, символ незнищенності людського духу, національної гідності й мистецького самоствердження попри всі заборони, переслідування, арешти, заслання, тюрми й табори. Органічно національний і самобутній він відтворив найприкметніші риси своєї доби ...

№50. Поезії Василя Стуса

Поезії Василя Стуса 258 віршів належать до всіх періодів творчості поета від 1958 до 1985, останнього Василевого року. Поезія Стуса розмаїта за формою…Та найголовнішим, найвизначальнішим є його філософічна заземленість, «космічність» поетового мислення. «Мені зоря сіяла нині» Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена в вікно. І благодать – така ясна лягла мені на душу сумиренну, що я збагнув нарешті: ота зоря – то тільки скалок болю, що вічністю протятий, мов огнем ...

№51. Постшістдесятництво Українська «химерна проза»

Постшістдесятництво Українська «химерна проза» Постшістдесятники або «витіснене покоління» – генерація письменників в українській літературі, найбільша активність яких припадає на сімдесяті роки XX століття. Термін «витіснене покоління» було запропоновано письменником Іваном Андрусяком, який спирався на оцінки критика В. Моренця. ...

№52. Українська проза 60–90-х років ХХ століття

Українська проза 60–90-х років ХХ століття Художня проза 60–90-х рр., як самобутній культурнонаціональний феномен, відзначається тематичним, жанровим та стильовим оновленням. Вона відобразила неповторний український світ, менталітет народу, його людинолюбність, відбила етико-моральні, духовні цінності нації, несучи у собі життєву свіжість проблематики, образної системи ...

№53. Олесь Гончар. Роль у духовному відродженні нації

Олесь Гончар. Роль у духовному відродженні нації Олесь Гончар – духовний лідер нації. Для багатьох українців його ім’я тісно пов’язане з національним відродженням:  він відкривав Установчу конференцію Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка;  установчий з’їзд Народного Руху України ...

№54. Проза Олеся Гончара

Проза Олеся Гончара Упродовж всього життя митець звертався до «малих» прозових форм – оповідань та новел, ставлячи їх на один філософсько-естетичний щабель з повістями і романами. Новелістика О. Гончара – високохудожня і тематично розмаїття. «За мить щастя» (1964) Жанр: соціально-психологічна новела з елементами політичної.

№55. Новела «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника

Новела «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника Народився 5 грудня на Полтавщині. Навчався у ремісничому училищі, працював слюсарем у Харкові на заводі імені Малишева. Події і враження від навчання у ремісничому училищі лягли в основу повісті «Вогник далеко в степу». Служив на флоті, по тому закінчив вечірню школу, російське відділення філологічного факультету Харківського університету «Три зозулі з поклоном» ...

№56. Павло Загребельний. Основні віхи життєвого шляху

Павло Загребельний. Основні віхи життєвого шляху Письменницька доля Павла Загребельного дуже щаслива: з перших кроків у літературі до нього прийшло визнання читача у прагненні митця відкривати таємниці життя, заглиблюватись у людські долі, у світ непростих стосунків, пристрастей, емоцій. Ця взаємна любов витримала випробування десятиліттями, ...

№57. Історична проза Павла Загребельного

Історична проза Павла Загребельного «Диво» П. Загребельного видане в 1968 році. Над цим масштабним твором письменник працював шість років (1962–1968). Роман є першою частиною епічного триптиху про Київську Русь, до якого входять «Первоміст» (1969) і «Смерть у Києві» (1972). Ці твори не є трилогією в традиційному розумінні слова ...

№58. Жанрово-стильове розмаїття української літератури ХХІ ст.

Жанрово-стильове розмаїття української літератури ХХІ ст. Літературні угруповання У літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ ст.: відбулися кардинальні зрушення в системі естетичних критеріїв суспільства; творилися нові парадигми художнього мислення, форми й структури творчості; ...

№59. Література елітарна і масова. Постмодернізм

Література елітарна і масова. Постмодернізм Елітарна та масова література – два потоки сучасного літературного процесу. Елітарні твори (від франц. elitе – краще, добірне) вирізняються інтелектуальною та естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. ...

№60. Сучасні часописи та альманахи

Сучасні часописи та альманахи Альманах – на початку XIV–XV ст. – календарні таблиці з астрономічними вирахуваннями, а з XVI ст. – календарі на довший протяг часу, врешті, збірки літературних творів (віршів, оповідань, повістей тощо). Це різновид серіального видання, тривала збірка літературно-художніх і/або науково-популярних творів, об’єднаних за якоюсь ознакою ...

Урок

Українська література

Клас

11

Вiдео

60