№1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Структура періодичної системи хімічних елементів: - Періоди - Групи Групи: - Головна підгрупа (s- та р- елементи) - Побічна підгрупа (d- та f- елементи) ...

№2. Хімічний зв’язок

Хімічний зв’язок – взаємодія між частинками, завдяки якій вони утримуються разом. Електронегативність (ЕН) – здатність атома елемента притягувати електрони від інших атомів.

№3. Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. Оксиди - Солетворні оксиди Основні оксиди Амфотерні оксиди Кислотні оксиди - Несолетворні оксиди

№4. Місце неметалічних елементів у періодичній системі Д.І.Менделєєва

Місце неметалічних елементів у періодичній системі Д.І.Менделєєва Неметали: s-елементи (Н, Не); p-елементи (деякі) Будова неметалів • Атомна кристалічна ґратка (інертні гази, графіт, алмаз, бор, червоний фосфор). • Молекулярна кристалічна ґратка (всі інші неметали).

№5. Хімічні властивості неметалів

Хімічні властивості неметалів Неметали реагують: - З воднем - З металами - З киснем

№6. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид Фізичні властивості СН4 – метан, погано розчиняється у воді NН3 – амоніак, дуже добре розчиняється у воді Н2S – cірководень, погано розчиняється у воді НСl – хлороводень (гідроген хлорид), дуже добре розчиняється у воді

№7. Амоніак. Солі амонію

Амоніак. Солі амонію Фізичні властивості амоніаку Амоніак (NH3) – безбарвний газ із різким запахом В 1 л Н2О розчиняється майже 700 л NH3

№8. Оксиди неметалічних елементів: cульфур (ІV) оксид і сульфур (VI) оксид

Оксиди неметалічних елементів: cульфур (ІV) оксид і сульфур (VI) оксид SO2 – сульфур(IV) оксид (сірчистий газ), більше як у два рази важче за повітря. Безбарвний газ з різким запахом. В 1 л води за кімнатної температури розчиняється приблизно 40 л сірчистого газу.

№9. Оксиди неметалічних елементів: нітроген (ІІ) оксид, нітроген (ІV) оксид і фосфор (V)

Оксиди неметалічних елементів: нітроген (ІІ) оксид, нітроген (ІV) оксид і фосфор (V) оксид NO – нітроген(ІІ) оксид безбарвний газ, без запаху та смаку, погано розчиняється у воді.

№10. Оксиди неметалічних елементів: карбон (ІІ) оксид, карбон (ІV) оксид і силіцій (ІV)

Оксиди неметалічних елементів: карбон (ІІ) оксид, карбон (ІV) оксид і силіцій (ІV) оксид СО – карбон(IІ) оксид, або чадний газ, немає кольору, запаху, погано розчиняється у воді, токсичний

№11. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного

Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного До натрій хлориду масою 35,1 г добавили надлишок сульфатної кислоти. Внаслідок реакції виділився гідроген хлорид масою 15,33 г. Обчисліть масову частку (%) виходу продукту реакції.

№12. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі

Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі Оксиди неметалічних елементів Оксиди Сульфуру Оксиди Нітрогену Оксиди Фосфору Оксиди Карбону Оксиди Силіцію

№13. Сульфатна кислота. Сульфати

Сульфатна кислота. Сульфати Фізичні властивості сульфатної кислоти H2SO4 – сульфатна (сірчана) кислота. Безбарвна оліїста рідина. Одна з найсильніших неорганічних кислот. Змішується з водою у будь-якому співвідношенні.

№14. Нітратна кислота. Нітрати

Нітратна кислота. Нітрати Фізичні властивості нітратної кислоти HNO3 – нітратна (азотна) кислота. Безбарвна рідина, має різкий запах, легко випаровується, з водою змішується без обмежень.

№15. Ортофосфатна кислота. Ортофосфати

Ортофосфатна кислота. Ортофосфати Фізичні властивості ортофосфатної кислоти H3РO4 – ортофосфатна (ортофосфорна) кислота. За кімнатної температури є білою кристалічною речовиною, дуже гігроскопічна.

№16. Азотні й фосфорні добрива

Азотні й фосфорні добрива Добрива. Агрохімія Добрива – речовини, які вносять в ґрунт для покращення розвитку рослин Агрохімія вивчає хімічні та біохімічні процеси у ґрунтах і рослинах

№17. Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати

Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати Застосування найважливіших солей N 2 3 а СО Виробництво скла Нейтралізація промислових стоків Виробництво мила та інших мийних засобів Пом’якшення води Добування сполук Натрію

№18. Силікатна кислота. Силікати

Силікатна кислота. Силікати Фізичні властивості силікатної кислоти Н2 SіO3 – силікатна кислота. Біла тверда речовина, нерозчинна у воді

№19. Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект Колообіг елементів Колообіг елементів – сукупність процесів у природі, під час яких атоми або йони елемента внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших

№20. Обчислення за реагентами, один із яких узято в надлишку

Обчислення за реагентами, один із яких узято в надлишку Для взаємодії взяли натрій кількістю речовини 0,2 моль і хлор кількістю речовини 0,2 моль. Обчисліть масу натрій хлориду, що утвориться.

№21. Розв’язування комбінованих розрахункових задач

Розв’язування комбінованих розрахункових задач Задача 1 Розчин, який містив 22,4 г калій гідроксиду, поглинув 5,6 л сірководню (н.у.). Які солі утворилися? Обчисліть масу кожної з них.

№22. Фізичні властивості металів

Місце металічних елементів у періодичній системі. Фізичні властивості металів Місце металічних елементів у періодичній системі Д.І.Менделєєва Метали: s-елементи (крім Н, Не); усі d- і f-елементи та деякі p-елементи

№23. Хімічні властивості металів. Корозія металів та захист від корозії

Хімічні властивості металів. Корозія металів та захист від корозії Корозія металів Корозія – це руйнування металів під дією навколишнього середовища Хімічна Електрохімічна

№24. Обчислення за хімічними рівняннями за реагентом

Обчислення за хімічними рівняннями за реагентом, що містить певну частку домішок Задача 1 Унаслідок розкладання калій нітрату масою 20,8 г, що містив домішки, утворилося 3,2 г кисню. Обчисліть масову частку домішок у калій нітраті.

№25. Лужні елементи

Лужні елементи Поширеність у природі NaCl – кам’яна сіль або галіт Na2SO4 ×10H2O– мірабіліт або глауберова сіль NaCl×KCl – сильвініт KCl×MgCl2 ×6H2O – карналіт

№26. Кальцій та його сполуки. Поняття про твердість води

Кальцій та його сполуки. Поняття про твердість води Положення в періодичній системі Ca – елемент ІІ групи головної підгрупи Ca – лужноземельний елемент

№27. Алюміній та його сполуки

Алюміній та його сполуки Положення в періодичній системі Al – амфотерний елемент ІІІ групи головної підгрупи

№28. Ферум та його сполуки

Ферум та його сполуки Положення в періодичній системі Fe – металічний елемент VІІІ групи побічної підгрупи

№29. Металічні елементи у природі

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів Металічні елементи у природі Активні метали – у вигляді солей (сульфати, хлориди, нітрати, карбонати) Метали середньої активності – у вигляді оксидів, сульфідів Неактивні метали – у вільному стані 2 4 3 3 Na SO NaCl KNO CaCO , , , 2 3 3 4 2 Fe O Fe O ZnS FeS , , , Au Pt Ag

№30. Виробництво чавуну і сталі

Виробництво чавуну і сталі Виробництво чавуну Чавун – сплав на основі заліза, в якому 2%

Урок

Хімія

Клас

10

Вiдео

30