Конспекти Українська Мова

№1. Іменник як частина мови

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№2. Прикметник як частина мови

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№3. Числівник як частина мови

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№4. Займенник як самостійна частина мови

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№5. Дієслово як самостійна частина мови

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№6. Дієприкметник. Дієприкметниковий зворот

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№7. Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№8. Прислівник як самостійна частина мови

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№9. Службові частини мови. Вигук

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№10. Головні члени речення: підмет і присудок

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№11. Другорядні члени речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№12. Розділові знаки при однорідних членах речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№13. Характеристика речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№14. Типи односкладних речень

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№15. Вставні слова, словосполучення, речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№16. Звертання

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№17. Відокремлені члени речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№18. Складне речення. Складносурядне речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№19. Складнопідрядне речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№20. Безсполучникове складне речення

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№21. Складне речення з різними видами зв’язку

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№22. Спрощення в групах приголосних. Уживання м'якого знака

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№23. Правопис префіксів

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№24. Подвоєння приголосних

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№25. Вживання апострофа

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№26. Чергування приголосних літер

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№27. Фонетика. Співвідношення звуків і літер

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

somposite-circle-chart-removebg

Comments are closed.