№1. Вступ. Завдання і структура курсу

Хронологічні межі та основний зміст курсу 1. 1900-1908 рр. • Економічна криза 1900 - 1903 рр. • Загострення соціально-економічних та політичних протиріч • Революція 1905-1907 рр. в Росії ...

№2. Українські землі Наддніпрянщини на початку 20 ст.

Територія розселення українців у Російській імперії • Правобережна Україна (Південно-Західний край), 7 млн осіб • Лівобережна Україна (Малоросія та Слобідська Україна), майже 6 млн осіб • Південна або Степова Україна (Новоросія), майже 4 млн осіб

№3. Особливості економічного розвитку українських земель Наддніпрянщини

Індустріальна модернізація та її особливості на початку ХХ ст. • Початок процесу індустріальної модернізації • Державне регулювання (захист галузей, що починали розвиватися, від іноземної конкуренції, державні замовлення) • Іноземні інвестиції (сприяли розвиткові промисловост ...

№4. Розвиток сільського господарства Наддніпрянської України

Політико-адміністративний поділ західноукраїнських земель • Коронний край Галіція і Лодомерія (Австрія) • Коронний край Буковина (Австрія) • Закарпаття (Угорське королівство) • Українські громади проживали на відокремлених етнічних територіях і не мали тісних економічних і культурних зв'язків. ...

№5. Українські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку 20 ст.

Стан сільського господарства • На початку ХХ ст. Росія була аграрно-індустріальною країною, 2/3 національного доходу приносило сільське господарство. • Зубожіння селян - малоземелля, оренда поміщицької землі, відробіткова система. • Початок розвитку ринкових відносин на селі. • Швидке перетворення землі на товар. ...

№6. Політизація національно - визвольного руху в Австро-Угорській імперії

Політизація національно - визвольного руху в Австро-Угорській імперії Суспільно-політичні рухи • Український національний рух в Галичині поєднував декілька різних національно-політичних орієнтацій: - українську; - пропольську; - проросійську; - австро-угорську ...

№7. Політизація національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні

Політизація національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні Національний рух • Основний зміст національного руху – масові культурно-просвітницькі заходи • Вимоги зняти заборону української мови - Харків, Київ, Одеса, Полтава, Катеринослав • Відкриття памʹятника І. Котляревському – свято української мови ...

№8. Події революції 1905-1907 рр. в Україні

Події революції 1905-1907 рр. в Україні Революційні події в 1905 р. • 9 січня 1905 р., страйк робітників СанктПетербурга, економічні та політичні вимоги, скликання Установчих зборів • Січень1905 р. Близько 180 робітничих страйків в Україні: Одеса, Київ, Катеринослав, Харків, Луганськ, Кременчук, Полтава та ін ...

№9. Діяльність українських громад в Державних Думах

Діяльність українських громад в Державних Думах Формування Державної Думи • Лютий-березень 1906 р. вибори до складу Державної Думи, врахування станового та майнового цензів • Створення Державної ради - дорадчого органу при цареві • Лютий 1906 р. Перетворення Державної ради у верхню законодавчу палату з правом відміни законів Думи ...

№10. Особливості проведення аграрної реформи П.Столипіна в Україні та її наслідки

Передвоєнне економічне піднесення Розвиток промисловості у Наддніпрянській Україні • Кінець 1909 р., нове економічне піднесення • Підготовка до війни, попит на продукцію важкої промисловості • Видобуток вугілля (70% від загальноросійського), залізної та марганцевої руди (збільшення обсягів у 2-4 рази) ...

№11. Передвоєнне економічне піднесення

Передвоєнне економічне піднесення Розвиток промисловості у Наддніпрянській Україні • Кінець 1909 р., нове економічне піднесення • Підготовка до війни, попит на продукцію важкої промисловості • Видобуток вугілля (70% від загальноросійського), залізної та марганцевої руди (збільшення обсягів у 2-4 рази) ...

№12. Суперечливі процеси соціального життя

Суперечливі процеси соціального життя Становище робітників • Чисельність населення (в сучасних кордонах України) становила 35, 2 млн • Сільське населення становило 81% • Кількість робітників на Півдні і Сході - 2, 5 млн осіб ( серед них шахтарів - 168 тис., металургів – 145 тис., робітників цукрової промисловості - 126 тис.) ...

№13. Основні риси розвитку української освіти і науки на початку ХХ ст.

Основні риси розвитку української освіти і науки на початку ХХ ст. Початкова школа Наддніпрянщини • Налічувалося 16,8 тис. шкіл, але поза школою залишалося 70% дітей • Тільки в Київській шкільній окрузі не навчалося 2 млн дітей (1902 р.) • Більшість дітей робітників і селян вибували з однокласних початкових шкіл ...

№14. Література, мистецтво та архітектура на початку ХХ ст.

Література, мистецтво та архітектура на початку ХХ ст. Модерністські течії в літературі - імпресіонізм, символізм, декадентство • М.Коцюбинський – представник імпресіонізму. Зображав факти щоденного життя через переживання людини. “Тіні забутих предків”, “Фата моргана”. ...

№15. Україна в Першій світовій війні

Україна в Першій світовій війні Воєнно-політичні союзи • 1882 р. Сформувався Троїстий союз • Склад: Німеччина, Австро Угорщина, Італія • Після виходу Італії (1915 р.) до союзу приєдналися Османська імперія та Болгарія. Це змінило назву блоку на Четверний союз або союз Центральних держав ...

№16. Хід воєнних дій на території України в 1914 р.

Хід воєнних дій на території України в 1914 р. Збройні сили блоків протилежних сторін • До початку воєнних дій армії двох антагоністичних воєнно-політичних блоків Європи налічували: - Антанта - 6,2 млн осіб - Троїстий союз – 3,8 млн осіб • На озброєнні армії мали магазинні гвинтівки ...

№17. Воєнні дії в 1915-1917 рр.

ВОЄННІ ДІЇ В 1915-1917 РР. Горліцький прорив • Середина вересня 1915 р., Росія втратила майже всю Польщу, Литву, Східну Галичину, Північну Буковину, частину Волині, Білорусії, Латвії • Втрати у живій силі - 150 тис. убитими, 700 тис. пораненими, 900 тис. полоненими ...

№18. Соціально-економічне становище населення в період війни

Соціально-економічне становище населення в період війни Наслідки зменшення поставок металу • Протягом 1914 -1916 рр. в Україні закрилося понад 1400 підприємств • Вугільна галузь отримувала 20-10 % металу від власних потреб • Зменшення видобутку вугілля різко зменшували воєнні перевезення залізницею, загострення транспортної кризи ...

№19. Суспільно-політичне життя під час війни

Суспільно-політичне життя під час війни Визрівання загальнонаціональної кризи в Російській імперії • Серпень 1915 р., цар Микола ІІ оголосив себе Верховним головнокомандувачем збройними силами, але фактично самоусунувся від керівництва країною • Погіршення політичних стосунків між Державною Думою і царем ...

№20. Початок Української революції

Початок Української революції Зречення царя від влади • 23 лютого 1917 р., загальний страйк робітників у Петрограді - економічні й політичні вимоги, застосування зброї проти страйкарів, початок революційних подій • 24 лютого, звернення керівництва Державної Дума до царя з вимогою створення уряду – Тимчасового комітету, який би підпорядковувався і царю, і Думі ...

№21. Проголошення автономії України. 1 Універсал Центральної Ради

Проголошення автономії України. І Універсал Центральної Ради Розгортання національно-визвольного руху • Травень 1917 р. - початок роботи І Всеукраїнського військового з’їзду. Прийнято рішення про: - визнання Центральної Ради єдиним органом, “ покликаним вирішувати всі справи в Україні ”; ...

№22. Проголошення Української Народної Республіки. 3 Універсал

Проголошення Української Народної Республіки. ІІІ Універсал Жовтневі події 1917 р. в Києві • 25 жовтня 1917 р., більшовицький переворот в Петрограді, повалення Тимчасового уряду • Київ. Створення комітету для охорони революції в Україні ...

№23. Початок першої війни радянської Росії проти УНР

Початок першої війни радянської Росії проти УНР Методи боротьба за владу в Україні • Політичні • Грудень 1917 р., оголошення більшовиками Всеукраїнського з’їзду рад • Грудень 1917 р., підготовка Центральної Ради виборів до Українських Установчих зборів • Збройні • Підготовка більшовиками збройного повстання в Києві ...

№24. Проголошення незалежності УНР. 4 Універсал Центральної Ради

Проголошення незалежності УНР. ІV Універсал Центральної Ради Дії РаднаркомуРосії в умовах двовладдя • Січень 1918 р., розпуск Раднаркомом Всеросійських установчих зборів • Заборона скликання і проведення Всеукраїнських установчих зборів ...

№25. Мирні переговори у Брест – Литовську

Мирні переговори у Брест – Литовську Початок мирних переговорів • Початок мирних переговорів між радянською Росією і Німеччиною та її союзниками у Брест-Литовську за ініціативою Раднаркому • 15 (2)грудня 1917 р., підписання угоди про перемир’я між радянською Росією і країнами Четверного союзу ...

№26. Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради

Вступ німецько-австрійських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради Вступ німецько-австрійських військ в Україну • 18 лютого 1918 р., початок наступу німецьких військ на Росію по всьому фронту • 3 березня 1918 р., підписання Росією мирного договору, за яким вона втрачала велику територію ...

№27. Українська держава. Внутрішня і зовнішня політика

Українська держава. Внутрішня і зовнішня політика “ Грамота до всього українського народу ” • Утворення Української Держави • Розпуск Центральної Ради і Ради Народних міністрів • Проголошення приватної власності “ фундаментом культури й цивілізації ” ...

№28. Директорія Української Народної Республіки

Директорія Української Народної Республіки Створення Директорії • 3 листопада, початок революції в Німеччині • 13 листопада радянська Росія анулювала Брестський мир і відмовилася від визнання Української держави • 14 листопада, 1918 р., створення в Києві Директорії - керівного органу повстанням проти гетьмана • Розгром повстанцями військ гетьмана під Мотовилівкою ...

№29. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки

Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) Становище Австро-Угорщини в кінці війни • 16 жовтня 1918 р., імператор Карл опублікував маніфест, яким дозволив утворення національних рад – виразниць національної волі перед Віднем • Визнання права націй на політичне самовизначення ...

№30. Внутрішня і зовнішня політика ЗУНР

Внутрішня і зовнішня політика ЗУНР Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорщини від13 листопада 1918 р. • Закон декларував демократичний характер влади • Проголошував республіканський державний лад ...

№31. Український національно-визвольний рух на Північній Буковин

Український національно-визвольний рух на Північній Буковині, Хотинщині та Закарпатті Північна Буковина • Жовтень 1918 р., створення румунських і українських паралельних органів влади та їхнє протистояння • Входження представників політичних сил Буковини до Української Національної ради (орієнтація на ЗУНР) • Створення румунської Національної ради (орієнтація на Румунію) ...

№32. Початок встановлення радянської влади в Україні. Друга війна

Початок встановлення радянської влади в Україні. Друга війна радянської Росії проти УНР Початок встановлення радянської влади в Україні • Липень 1918 року, Москва, І з'їзд комуністів України: - створено Комуністичну партію (більшовиків) України (КП (б)У ...

№33. Утвердження в Україні комуністичного режиму

Утвердження в Україні комуністичного режиму Радянські політичні перетворення • Січень 1919 р. – початок формування в Україні органів радянської державності • 6 січня 1919 р. – Тимчасовий робітничо-селянський уряд ухвалив нову назву держави: Українську Соціалістичну Радянську Республіку ...

№34. Початок комуністичного будівництва

Початок комуністичного будівництва Більшовицькі перетворення 1919 р. (політика “воєнного комунізму”) • Мета: - програма комуністичного будівництва була спробою переходу від ринкової економіки до виробництва і розподілу без приватної власності та товарно-грошових відносин ...

№35. Війна з білогвардійськими арміями Денікіна

Війна з білогвардійськими арміями Денікіна Добровольча армія Денікіна • Квітень 1919 р., на чолі Добровольчої армії, сформованої на Кубані та Дону, став білогвардійський генерал Денікін • Антанта вважала Добровольчу армію силою, здатною боротися з більшовиками на півдні Росії • Надання Антантою фінансової, матеріальної й військової допомоги Добровольчій армії ...

№36. Бойові дії на Правобережжі. Перший “ Зимовий похід ” армії УНР Директорії

Бойові дії на Правобережжі. Перший “ Зимовий похід ” армії УНР Директорії План 1.Бойові дії на Правобережжі 2.Перший “ Зимовий похід” армії УНР Директорії ...

№37. Радянсько-польська війна 1920 р. і Україна

Радянсько-польська війна 1920 р. і Україна План 1.Підписання Варшавської угоди 2.Початок війни 3.Наступ радянських військ на Варшаву 4.Ризький мир ...

№38. Розгром армій Врангеля. Другий “Зимовий похід” армії УНР

Розгром армій Врангеля. Другий “Зимовий похід” армії УНР План 1. Розгром П.Врангеля 2. Еміграція Н.Махна 3. Другий “ Зимовий похід ” армії УНР ...

№39. Уроки та наслідки державотворчих процесів

Уроки та наслідки державотворчих процесів План 1. Причини поразки національно - визвольних змагань 2. Наслідки державотворчих процесів ...

№40. Культурні здобутки 1917 -1921 рр. Стан освіти і науки

Культурні здобутки 1917 -1921 рр. Стан освіти і науки План 1.Загальні умови культурного будівництва 2.Стан освіти 3.Розвиток науки ...

Урок

Історія України

Клас

10

Вiдео

56