Конспекти Історія України

№1. Вступ до історії України

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№2. Стародавня історія України

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№3. Київська держава

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№4. Галицько-волинська держава. Монгольська навала

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№5. Литовсько-Руська держава

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№6. Українські землі у складі Речі Посполитої

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№7. Українські землі в складі Речі Посполитої

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№8. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№9. Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. XVII ст.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№10. Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№12. Українські землі у складі російської імперії

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№14. Культура України кінця XVIII - першої половині ХІХ ст.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№17. Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№18. Наддніпрянська Україна 1900-1914 рр.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№20. Україна в Першій світовій війні

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№21. Українська революція

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№23. Українська СРР в умовах нової економічної політики

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№24. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№25. Західна Україна в 1921-1939 рр.

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№26. Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№27. Україна в перші повоєнні роки

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№29. Україна в період загострення кризи радянської системи

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№30. Розпад радянського союзу і відродження незалежності України

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

№31. Україна в умовах незалежності

Матеріали укладено відповідно до чинної програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО. ...

somposite-circle-chart-removebg

Comments are closed.